Det finns tre olika sätt att betala:

  1. Vid alla typer av arrangemang: Förskottsbetalning till bankgironr 527-6712.
  2. Vid vanliga lektioner går kontant på plats också bra. Även fotfolk på kurser kan betala kontant.
  3. Du kan alltid betala via Swish. Swishnumret är 123 652 42 68.

Avbokningsregler
Om du har anmält dig till ett arrangemang och av någon anledning måste avboka gäller följande:

  • Till kurser, för veckoelever och för utbildningsserien gäller att anmälan är bindande från fyra veckor innan kursdatum.
  • Till vanliga lektioner gäller att för avbokning senare än 24 timmar innan lektionstillfället betalar du halva lektionspriset.
  • För kursarrangörer gäller att om du har problem med att få tillräckligt antal deltagare så ta kontakt med mig så diskuterar vi en lösning som båda parter kan vara nöjda med.

Bindande anmälan innebär att du själv ansvarar för att hitta en ersättare eller betalar hela kursavgiften om du inte kan delta.

I följande fall betalar du ingenting:

  • Om det finns reserver som kan ta din plats.
  • Om du visar upp veterinär- eller läkarintyg.
  • Om vädret ställer till det under vinterhalvåret så att du inte kan åka med din häst.

Om du har problem med att lasta din häst finns det oftast möjlighet att komma dagen innan, om det gäller ett arrangemang hemma hos mig.

Företaget har ansvarsförsäkring.

Average Rating: 5 out of 5 based on 188 user reviews.